mindful eten voor professionals

Masterclass


Masterclass
Mindful eten voor professionals

Je bent professional op het gebied van voeding en gezondheid. Naast alle inhoudelijke adviezen over leefstijl, kun je meer en blijvend resultaat bereiken door je cliënten te leren meer ontspannen met eten om te gaan. De Masterclass ‘Mindful eten’ geeft jou een compleet scala aan praktische tools om dat te bereiken!

Mindful naar een ontspannen relatie met eten!
Eten dient vaak diverse doelen. Uit onderzoek blijkt dat minstens de helft van wat we eten emotie-beladen is! Mindfulness wint snel aan bekendheid. Deze methode leert je om bewust te zijn van alles wat zich in het hier en nu voordoet. Zo kun je ondermijnende gevoelens en gedachten leren los te laten. Dit lukt natuurlijk niet van de ene op de andere dag, maar er zijn veel simpele en leuke oefeningen die je met je cliënten kunt doen. In de Masterclass krijg je concrete ideeën daarvoor. De theorie wordt beknopt gehouden. Tijdens deze praktijkgerichte Masterclass oefen je vooral met je eigen ervaringen en die van medecursisten.

Waarom werkt het?

 1. Mindfulness vaardigheden leren mensen op een niet-oordelende manier
  gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties te observeren en te
  accepteren zoals ze zijn, zonder ze te proberen te veranderen of eraan te
  ontsnappen. Neiging tot vermijding door eten wordt hiermee verminderd.
 2. Door aandacht te geven aan negatieve emoties in plaats van ze te
  vermijden, leren cliënten dat ze emoties ook kunnen verdragen of loslaten.
 3. De mindfulness oefeningen vergroten het bewustzijn van lichamelijke
  honger- en verzadigingssignalen.
 4. Door afstand te nemen van gedachten en te leren ze niet te zien als feiten,
  wordt de neiging tot piekeren verminderd.
 5. Bewustwording van hetgeen er innerlijk leeft, geeft ruimte om te kiezen
  voor ander gedrag dan het gewoontegedrag.

Evidence based
Mindfulnesstraining wordt ook wel aandachtstraining genoemd. Het begrip Mindfulness is afkomstig uit het Boeddhisme. Het staat voor: vriendelijk, liefdevol en opmerkzaam, gewaar-zijn, zonder oordelen en voor de ervaringen die zich van moment tot moment aandienen. Mindfulnesstraining is al eeuwenoud. Recentelijk heeft de wetenschap zich erover ontfermd en de methode omarmd. Mindfulness is inmiddels een zeer gerespecteerde en wetenschappelijk erkende (evidence bases) benadering geworden en blijkt onder andere succesvol bij het voorkomen van terugval bij depressie, bij angstproblemen en bij eetstoornissen.

Doelgroep:
Deze training is bedoeld als een eerste kennismaking voor professionals die mensen coachen en begeleiden op het gebied van eetgedrag, voeding, gezondheid en leefstijl.

Na de Masterclass:
– Heb je inzicht in de relatie mindful eten en gewichtsproblemen.
– Ben je op de hoogte van de visie en het stappenplan volgens het boek
‘Mindful afvallen’.
– Kun je cliënten helpen hun gewicht met mindful eten te managen

Datum: 23 april 2021

Locatie: Gorinchem

Kosten: € 235,- (vrij van btw). Dit is inclusief consumpties en lunch en reader.

Certificering en accreditatie: Na deelname ontvang je een certificaat. Verschillende beroepsverenigingen hebben de Masterclass geaccrediteerd, onder meer BGN en KTNO.

Meer informatie:
Voor nadere informatie kun je bellen naar: +31 6 535 892 14 (Ingrid Eijssink). Zij verschaft je graag de gewenste informatie.

 

 

Inschrijving
NEEM DEEL AAN DE MASTERCLASS ‘MINDFUL ETEN’